H8x12 - Space for Contemporary Art

Maio Wassenberg in H8x12

Maio3
Maio2
Maio in H8x12

24, 25, 26 mei 2019

VERNISSAGE:
vrijdag: 18u - 21u

OPEN:
zaterdag & zondag: 14u - 19u

 

VAN STIGMA NAAR OPERATIE - VAN OPERATIE NAAR STIGMA

1966 - 2012

 

De act van schilderen, waarin ik geëvolueerd was, werd erg gemakkelijk en dit misschien ten koste van de innerlijke spanning van het geproduceerde werk.

Reeds twee jaar ongeveer groeiden er langzaam nieuwe ideeën, of beter, nieuwe inzichten op de dingen en mensen. In discussies werden dikwijls de problemen aangesneden, zelden echter werd de inhoudelijke kern aangeraakt.

Op een dag heb ik geweigerd, nog van die “mooie” dingen te maken, ik voelde me dan terechtkomen in een vacuüm, al de dingen en ervaringen werden afgeknapt om het denkproces te intensiveren.

De poes kwam hier op m’n atelier binnengestapt, zelfzeker.

De dingen zijn waarschijnlijk niet veranderd, maar ik ben veranderd. Uit de symbolen, die ik reeds jaren gebruikte, is een nieuwe inhoud gegroeid, die ik een anti-inhoud zou noemen door ontleding achteraf van de mij omringende dingen, een analyse van gelukte en mislukte ervaringen.

Stilaan werd de act van schilderen vervangen door de act van “anders-bezig-zijn”.

In dit kader werd de Dazzlegroep opgericht. Het maken en doen nam telkens een drietal uren in beslag, de resultaten werden enkel bewaard als bewijsstuk van het gebeuren. …Het groepswerk met G.V.en V.H. was boeiend, het eigen werk was voorlopig uitgeschakelt, maar ik bleef individueel doordenken.

Zover gekomen, begon ik de Dazzle-principes (identificatie, camouflage en onderbreking) in mijn eigen denken door te trekken en schreef ik enkele projecten neer. De spanningen, door de nieuwe situatie ontstaan, begonnen hun weg te zoeken. Er werden drie werken van mij overschilderd, het afsluiten van een bepaalde periode. Daarna maakte ik een schilderij in de Noordzee, ’n werk dat door middel van een koord met me verbonden bleef, totdat ik de koord doorknipte.

Langzaam groeide de gedachte, de situatie om te draaien, het doek dat “af was” nieuw leven te geven door er ernstig op in te grijpen. Iets maken, vernietigen, zodat het anders werd door een ingreep. Het tijdelijk uitschakelen van de schilder.

Een prototype werd opgesteld en de spanning door een snede onderbroken, het deed te koud aan, het was noodzakelijk, een neutrale materie te vinden, een soort zwart linnen scheen te voldoen. De spanningen 1, 2, en 3 werden opgezet en onderbroken. Door de act van het ontspannen had precies een chirurgische ingreep plaats.

Het idee, om een operatie op een object uit te voeren, groeide. Waar? Met wie?

De operatie, mogelijk gemaakt door en met assistentie van Dokter E.v.B. had plaats in het “Centre Neuro-Psychiatrique” te Schaarbeek op 26 juli 1975, te 10 uur.

De handelingen werden uitgevoerd zoals voorzien en volgens de regels der kunst.

Ik kom hier mijn atelier binnengestapt, zelfzeker.

Maio Wassenberg
Augustus 1975