H8x12 - Space for Contemporary Art

Jorden Boulet in H8x12

Jorden Boulet Atelier
boulet-uitnodiging

14, 15, 16 september 2018
vrijdag, zaterdag & zondag: 14u - 19u

I.S.M. Frank Hendrickx - arteVentuno archives

 

 

Les Fleurs du mal

De titel van de tentoonstelling verwijst naar de gedichtenbundel ‘Les fleurs du mal’ van Frans dichter en kunstcriticus Charles Baudelaire. De eerste uitgave van het boek dateert uit 1857. Het boek werd niet warm onthaalt wegens te aanstootgevende inhoud.
Onder het tweede Franse Keizerrijk werd Baudelaire zelfs vervolgd wegens schending van de goede zeden. Zes gedichten moesten door obsceen geachte inhoud uit de bundel verwijderd worden.
De zes verboden gedichten vormen de basis voor deze tentoonstelling. Jorden Boulet gebruikt de gebeurtenis en de inhoud van de gedichten als inspiratiebron om nieuw werk te creëren. Zijn interpretatie is geen letterlijke vertaling maar eerder abstract en tegelijk actualiserend. Net zoals Baudelaire werkt Boulet met contradicties; Schoonheid tegenover lelijkheid en kitsch, sociaal tegenover asociaal, melancholie tegenover oppervlakkigheid. Zijn kunstwerken stralen dan ook in de eerste plaats een feestelijk en uitgelaten karakter uit, mede dankzij het grote kleurenpalet dat hij gebruikt. Echter is de kunstenaar kleurenblind en is zijn werkelijkheid anders dan wij ervaren. Door dit uit te spreken wil hij ons erop attent maken dat we verder moeten/kunnen kijken dan de façade. Net zoals de schijnbaar idyllische wereld die op hedendaagse sociale media te zien is, maar waar er achter de schermen vaak wat anders te beleven valt.


 


Het kleurrijke palet en de bombastische uitstraling springen meteen in het oog van de toeschouwer. Jorden Boulet is echter kleurenblind en kan deze kleuren zelf niet onderscheiden. De visuele zoektocht naar de (on)zichtbare kleuren is dan ook een belangrijke persoonlijke factor in zijn schilderijen. Ondanks het kleurrijke positivisme bevat zijn schilderkunst een idyllische façade en een bederfelijke werkelijkheid. Deze bewuste contradictie reflecteert kritisch op onze huidige westerse maatschappij. De structuren van onze samenleving draaien louter om prestatie, commercialiteit en vermaak. ​

Tegelijk stelt Jorden Boulet de betekenis van identiteit in vraag. Hij maakt hiervoor gebruik van sampling. De westerse egocentrische identiteit wordt gevormd door een spektakelfenomeen dat zich afspeelt op het internet en de sociale media. Iedereen propagandeert zichzelf zonder grenzen. Banaliteit, marginaliteit, kitsch en decadentie zijn de grootste troeven voor oppervlakkige aandacht en tijdelijke erkenning. Jorden Boulet gebruikt dezelfde strategie om de aandacht van de toeschouwer naar zich toe te trekken. ​

Zijn werken lokken dan ook dialoog uit over verschillende actuele maatschappelijke thema’s. Deze kritische vraagstellingen zijn van essentieel belang en nodigen de toeschouwer uit om kritische vragen te stellen over de wereld waarin hij/zij leeft. ​


The colorful palette and bombastic appearance fall straight into the eye of the beholder. However, Jorden Boulet is colorblind and cannot distinguish these colors himself. The visual search for the (in)visible color therefore is an important personal factor in his paintings. Despite the colorful positivism, his paintings contain an idyllic false front and a perishable reality. This deliberate contradiction critically reflects on our modern western society. The structures of our society run purely on performance, commercialism and entertainment. ​

Jorden Boulet deeply questions the meaning of identity. He uses sampling to show this. The western egocentric identity is formed by a spectacular phenomenon that takes place on the Internet and the social media. Everyone promotes themselves without any borders. Banality, marginality, kitsch and decadence are the greatest strengths to superficial attention and temporary recognition. Jorden Boulet uses the same strategy to attract the attention of the spectator. ​

His works also provoke dialogue on various topical social issues. These critical questions are essential and invite the spectator to ask critical questions about the world in which he or she lives.

Annouk Brebels

 

www.jordenboulet.be